Chuyên mục: PowerPoint

Powerpoint được áp dụng rất nhiều trong những bài giảng của giáo viên. Thời đại bây giờ mà những người thầy, người cô không tự thiết kế được một slide powerpoint thì quả là thầy cô đã đi chậm hơn với phần cọn lại của thế giới là tương đối nhiều. Chuyên mục này chúng ta cùng tìm hiểu những thủ thuật PowerPointchi tiết nhất nhé!