Chuyên mục: Phần cứng

Chia sẻ những kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính. Bên cạnh đó cũng đưa ra những lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng các thiết bị phần cứng máy tính. Đây là phần rất quan trọng quyết định đến máy tính của bạn có còn tiếp tục được sử dụng nữa hay không!