Trang chủHỏi - ĐápDoanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần?

Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần?

Mai Đặng Ngọc
637 Lượt xem

Câu hỏi

Doanh thu thuần là gì? Cách tính doanh thu thuần? Như tiêu đề, mọi người có thể giải thích cho em doanh thu thuần là gì và cách tính ra làm sao? Các tình huống chúng ta cần quan tâm đến doanh thu thuần là gì?

Câu trả lời hay nhất

Doanh thu chúng ta có thể hiểu nôm na là tổng thu nhập bằng tiền do quá trình bán sản phẩm, hoạt động cung cấp dịch vụ, tài chính của một cá nhân hay tổ chức doanh nghiệp. Tổng số tiền thu được được tính trong một kỳ kế toán được gọi là doanh thu.

Hoặc trong hệ thống kế toán doanh nghiệp Việt Nam đã định nghĩa: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần có tên gọi khác đó là doanh thu thực. Đây là khoản doanh thu từ các hoạt động bán hàng sau khi trừ các khoản khác ví dụ: các loại thuế như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu, các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, doanh thu hàng bán bị trả lại.

Đến đây nhiều bạn nhầm doanh thu thuần là lợi nhuận cuối cùng.

Doanh thu thuần là gì?

Các khái niệm về doanh thu thuần

  • Doanh thu thuần chính là tổng số tiền chênh lệch giữa doanh thu của việc bán hàng với các khoản giảm trừ doanh thu, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế xuất nhập khẩu.
  • Doanh thu thuần cũng được hiểu là doanh thu trước thuế (trước khi đóng thuế cho nhà nước).
  • Doanh thu thuần cũng chính là doanh thu từ hoạt động buôn bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ đơn thuần.

Công thức tính doanh thu thuần

Doanh thu thuần = Doanh thu tổng thể – Chiết khấu bán hàng – Hàng bán bị trả lại – giảm giá hàng bán – Thuế gián thu

Doanh thu thuần không phải là doanh thu cuối cùng doanh thu mang về lợi nhuận, tìm doanh thu thuần để giúp doanh nghiệp tính được lợi nhuận.

  • Lợi nhuân trước thuế = doanh thu thuần – Chi phí bán hàng
  • Lợi nhuận sau thuế = lợi nhuận trước thuế – thuế phải nộp cho nhà nước.

Cách nhận biết doanh nghiệp kinh doanh lời hay lỗ .

  • Nếu lợi nhuận sau thuế > 0 thì doanh nghiệp lãi.
  • Nếu lợi nhuận sau thuế < 0 thì doanh nghiệp lỗ.

Bài viết tương tự

2 Bình luận

Khương Thu Triệu 15/10/2019 - 9:39 chiều

Nói chung là doanh thu thuần thì chưa trừ chi phí. Nếu trừ chi phí thì gọi là lợi nhuân rồi

Trả lời
Đồng Liễu 15/10/2019 - 9:44 chiều

Lợi nhuận trước thuế bằng doanh thu thuần trừ các khoản giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí doanh nghiệp,…

Cũng như, lợi nhuận sau thuế là hiệu của lợi nhuận trước thuế trừ đi số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước trong kỳ

Và khi lợi nhuận trước thuê > 0 thì doanh nghiệp lãi. Ngược lại, nhỏ hơn 0 thì doanh nghiệp lỗ.

OK!

Trả lời

Vào mục thảo luận